Basic information Safety Supplier Related

5-[4-(Diethylamino)-2-hydroxyphenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt

Basic information Safety Supplier Related

5-[4-(Diethylamino)-2-hydroxyphenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt Basic information

Product Name:
5-[4-(Diethylamino)-2-hydroxyphenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
Synonyms:
  • 5-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
  • 5-[4-(Diethylamino)-2-hydroxyphenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
  • Beryllon III sodium salt
MW:
0
Mol File:
Mol File

5-[4-(Diethylamino)-2-hydroxyphenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium saltSupplier

More
Less

5-[4-(Diethylamino)-2-hydroxyphenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt()Related Product Information