Basic information Safety Supplier Related

JR-2984, Methyl 3-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%

Basic information Safety Supplier Related

JR-2984, Methyl 3-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97% Basic information

Product Name:
JR-2984, Methyl 3-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%
Synonyms:
  • Methyl 3-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
  • JR-2984, Methyl 3-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%
CAS:
1202029-20-6
MF:
C23H17ClN2O3
MW:
0
Mol File:
Mol File

JR-2984, Methyl 3-(4-(4-chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, 97%Supplier

Heterocyclics Inc
Tel
732-444-6336
Email
info@heterocyclics.com