Basic information Safety Supplier Related

ethyl 3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate

Basic information Safety Supplier Related

ethyl 3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate Basic information

Product Name:
ethyl 3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Synonyms:
  • ethyl 3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
  • Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-, ethyl ester
CAS:
354793-25-2
MF:
C18H15F3N2O3S
MW:
396.38
Mol File:
354793-25-2.mol

ethyl 3-amino-6-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylateSupplier

OTAVA chemicals
Tel
416 305 9979 (Canada)
Email
north.america@otavachemicals.com
Specs
Tel
+31 15 251 8111
Email
info@specs.net