Basic information Safety Supplier Related

2-(CHLOROMETHYL)-3-METHYL-4-NITROPYRIDINE 1-OXIDE

Basic information Safety Supplier Related

2-(CHLOROMETHYL)-3-METHYL-4-NITROPYRIDINE 1-OXIDE Basic information

Product Name:
2-(CHLOROMETHYL)-3-METHYL-4-NITROPYRIDINE 1-OXIDE
Synonyms:
  • 2-(CHLOROMETHYL)-3-METHYL-4-NITROPYRIDINE 1-OXIDE
  • Pyridine, 2-(chloromethyl)-3-methyl-4-nitro-, 1-oxide
CAS:
116418-98-5
MF:
C7H7ClN2O3
MW:
202.6
Mol File:
Mol File

2-(CHLOROMETHYL)-3-METHYL-4-NITROPYRIDINE 1-OXIDESupplier

Specs
Tel
+31 15 251 8111
Email
info@specs.net