Basic information Safety Supplier Related

2-CHLORO-5-DIETHYLSULFAMOYL-BENZOIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTER

Basic information Safety Supplier Related

2-CHLORO-5-DIETHYLSULFAMOYL-BENZOIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTER Basic information

Product Name:
2-CHLORO-5-DIETHYLSULFAMOYL-BENZOIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTER
Synonyms:
  • 2-CHLORO-5-DIETHYLSULFAMOYL-BENZOIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTER
MF:
C19H20ClNO6S
MW:
425.88
Mol File:
Mol File

2-CHLORO-5-DIETHYLSULFAMOYL-BENZOIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTERSupplier

UkrOrgSynthesis Ltd.
Tel
380 445319497
Email
y.barysheva@ukrorgsynth.com
Ryan Scientific, Inc.
Tel
843-884-4911 x 319
Email
ryan.reichlyn@ryansci.com
Enamine
Tel
(380) 44 537 32 18
Email
enamine@enamine.net
More
Less

2-CHLORO-5-DIETHYLSULFAMOYL-BENZOIC ACID 4-FORMYL-2-METHOXY-PHENYL ESTER()Related Product Information