Basic information Safety Supplier Related

3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID

Basic information Safety Supplier Related

3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID Basic information

Product Name:
3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
Synonyms:
  • 3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID
  • pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid, 3-chloro-4,5,6,7-tetrahydro-5-phenyl-7-(trifluoromethyl)-
  • 3-chloro-5-phenyl-7-(trifluoromethyl)-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-c
  • pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid, 3-chloro-4,5
MF:
C14H11ClF3N3O2
MW:
345.7
Mol File:
Mol File
More
Less

Safety Information

Hazard Codes 
Xi
HazardClass 
IRRITANT

3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACIDSupplier

Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd
Tel
86-027-67849912
Email
sales@chemwish.com
More
Less

3-CHLORO-5-PHENYL-7-(TRIFLUOROMETHYL)-4,5,6,7-TETRAHYDROPYRAZOLO[1,5-A]PYRIMIDINE-2-CARBOXYLIC ACID()Related Product Information