Basic information Safety Supplier Related

DIETHYL 2-(ACETAMINDO)-2-(2-METHYL-5-NITROBENZYL)MALONATE

Basic information Safety Supplier Related

DIETHYL 2-(ACETAMINDO)-2-(2-METHYL-5-NITROBENZYL)MALONATE Basic information

Product Name:
DIETHYL 2-(ACETAMINDO)-2-(2-METHYL-5-NITROBENZYL)MALONATE
Synonyms:
  • DIETHYL 2-(ACETAMINDO)-2-(2-METHYL-5-NITROBENZYL)MALONATE
CAS:
74980-07-7
MW:
0
Mol File:
74980-07-7.mol

DIETHYL 2-(ACETAMINDO)-2-(2-METHYL-5-NITROBENZYL)MALONATE Preparation Products And Raw materials

Raw materials

DIETHYL 2-(ACETAMINDO)-2-(2-METHYL-5-NITROBENZYL)MALONATESupplier