Basic information Safety Supplier Related

methyl 6-(((3-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-hydroxypropyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinate

Basic information Safety Supplier Related

methyl 6-(((3-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-hydroxypropyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinate Basic information

Product Name:
methyl 6-(((3-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-hydroxypropyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinate
Synonyms:
  • methyl 6-(((3-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-hydroxypropyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinate
CAS:
753451-63-7
MW:
0
Mol File:
Mol File

methyl 6-(((3-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)-2-hydroxypropyl)(pyridin-2-ylmethyl)amino)methyl)nicotinateSupplier

Zhejiang Zetian Fine Chemical Co., Ltd.
Tel
0571-87997645,18957127338
Email
sales@zetchem.com
Zhejiang ZETian Fine Chemicals Co. LTD
Tel
+86-18957127338
Email
sales@zetchem.com