Basic information Safety Supplier Related

N,N-DIMETHYL-4-[(METHYLAMINO)METHYL]ANILINE

Basic information Safety Supplier Related

N,N-DIMETHYL-4-[(METHYLAMINO)METHYL]ANILINE Basic information

Product Name:
N,N-DIMETHYL-4-[(METHYLAMINO)METHYL]ANILINE
Synonyms:
  • (4-DIMETHYLAMINOBENZYL)METHYLAMINE
  • N,N-DIMETHYL-4-[(METHYLAMINO)METHYL]ANILINE
MF:
C10H16N2
MW:
164.25
Product Categories:
  • Aminomethyl's
  • Phenyls & Phenyl-Het
  • Phenyls & Phenyl-Het
Mol File:
Mol File

N,N-DIMETHYL-4-[(METHYLAMINO)METHYL]ANILINE Preparation Products And Raw materials

Raw materials

N,N-DIMETHYL-4-[(METHYLAMINO)METHYL]ANILINESupplier

UkrOrgSynthesis Ltd.
Tel
380 445319497
Email
y.barysheva@ukrorgsynth.com
Apollo Scientific Ltd.
Tel
44 161 406 0505
Email
sales@apolloscientific.co.uk
Atlantic Research Chemicals Ltd.
Tel
+44 (0) 8707 746454
Email
info@atlantic-chemicals.com
Enamine
Tel
(380) 44 537 32 18
Email
enamine@enamine.net