Basic information Safety Supplier Related

ETHYL 3-([(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]AMINO)-4-METHOXYTHIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE

Basic information Safety Supplier Related

ETHYL 3-([(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]AMINO)-4-METHOXYTHIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE Basic information

Product Name:
ETHYL 3-([(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]AMINO)-4-METHOXYTHIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE
Synonyms:
  • ethyl 3-[(E)-[(dimethylamino)methylidene]amino]-4-methoxythieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
  • ETHYL 3-([(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]AMINO)-4-METHOXYTHIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLATE
  • Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid, 3-[[(dimethylamino)methylene]amino]-4-methoxy-, ethyl ester
CAS:
341966-55-0
MF:
C14H17N3O3S
MW:
307.37
Mol File:
Mol File

ETHYL 3-([(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]AMINO)-4-METHOXYTHIENO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLATESupplier

Key Organics Ltd.
Tel
+44 (0) 1840-212137
Email
info@keyorganics.net
Key Organics Limited/Bionet Research
Tel
+44 1840 212171
Email
enquiries@keyorganics.ltd.uk
Ryan Scientific, Inc.
Tel
843-884-4911 x 319
Email
ryan.reichlyn@ryansci.com