Basic information Safety Supplier Related

2,5-diethoxy-4-[(4-methyl-phenyl)thio]-Benzenediazonium

Basic information Safety Supplier Related

2,5-diethoxy-4-[(4-methyl-phenyl)thio]-Benzenediazonium Basic information

Product Name:
2,5-diethoxy-4-[(4-methyl-phenyl)thio]-Benzenediazonium
Synonyms:
  • 2,5-diethoxy-4-[(4-methyl-phenyl)thio]-Benzenediazonium
CAS:
48193-77-7
MW:
0
Mol File:
48193-77-7.mol

2,5-diethoxy-4-[(4-methyl-phenyl)thio]-BenzenediazoniumSupplier

Capot Chemical Co., Ltd
Tel
+86 (0) 571 85 58 67 18
Email
sales@capotchem.com