Basic information Safety Supplier Related

N-(2,3-DIMETHYL-5-OXO-1-PHENYL(3-PYRAZOLIN-4-YL))(3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)FORMAMIDE

Basic information Safety Supplier Related

N-(2,3-DIMETHYL-5-OXO-1-PHENYL(3-PYRAZOLIN-4-YL))(3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)FORMAMIDE Basic information

Product Name:
N-(2,3-DIMETHYL-5-OXO-1-PHENYL(3-PYRAZOLIN-4-YL))(3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)FORMAMIDE
Synonyms:
  • N-(2,3-DIMETHYL-5-OXO-1-PHENYL(3-PYRAZOLIN-4-YL))(3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)FORMAMIDE
  • 3-(2-chlorophenyl)-N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxamide
CAS:
329207-62-7
MF:
C22H19ClN4O3
MW:
422.86
Mol File:
Mol File

N-(2,3-DIMETHYL-5-OXO-1-PHENYL(3-PYRAZOLIN-4-YL))(3-(2-CHLOROPHENYL)-5-METHYLISOXAZOL-4-YL)FORMAMIDESupplier

Key Organics Ltd.
Tel
+44 (0) 1840-212137
Email
info@keyorganics.net
ABCR GmbH & CO. KG
Tel
49 721 95061 0
Email
info@abcr.de
Menai Organics Ltd.
Tel
+ 44 1248 354103 extn 205
Email
menaiorganics@compuserve.com