Basic information Safety Supplier Related

[5-(4-ethylphenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol

Basic information Safety Supplier Related

[5-(4-ethylphenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol Basic information

Product Name:
[5-(4-ethylphenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Synonyms:
  • [5-(4-ethylphenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
MF:
C14H18N2O2
MW:
246.30492
Mol File:
Mol File

[5-(4-ethylphenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl]methanolSupplier

UkrOrgSynthesis Ltd.
Tel
380 445319497
Email
y.barysheva@ukrorgsynth.com