Basic information Safety Supplier Related

N-[1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethyl]-2-ethoxyaniline

Basic information Safety Supplier Related

N-[1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethyl]-2-ethoxyaniline Basic information

Product Name:
N-[1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethyl]-2-ethoxyaniline
Synonyms:
  • N-[1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethyl]-2-ethoxyaniline
MF:
C16H17ClFNO
MW:
293.7636832
Mol File:
Mol File

N-[1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethyl]-2-ethoxyanilineSupplier

UkrOrgSynthesis Ltd.
Tel
380 445319497
Email
y.barysheva@ukrorgsynth.com