Basic information Safety Supplier Related

5-[(3-methoxyphenyl)methoxy]-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde

Basic information Safety Supplier Related

5-[(3-methoxyphenyl)methoxy]-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde Basic information

Product Name:
5-[(3-methoxyphenyl)methoxy]-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Synonyms:
  • 5-[(3-methoxyphenyl)methoxy]-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
MF:
C14H16N2O3
MW:
260.28844
Mol File:
Mol File

5-[(3-methoxyphenyl)methoxy]-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehydeSupplier

UkrOrgSynthesis Ltd.
Tel
380 445319497
Email
y.barysheva@ukrorgsynth.com