Basic information Safety Supplier Related

N-ethoxycarbonyl-7-oxostaurosporine

Basic information Safety Supplier Related

N-ethoxycarbonyl-7-oxostaurosporine Basic information

Product Name:
N-ethoxycarbonyl-7-oxostaurosporine
Synonyms:
  • N-ethoxycarbonyl-7-oxostaurosporine
CAS:
143086-33-3
MF:
C31H28N4O6
MW:
552.584
Mol File:
143086-33-3.mol

N-ethoxycarbonyl-7-oxostaurosporineSupplier